OBEC LAŽIŠTĚ
Lažiště

Historie

Předškolní zařízení s kapacitou 30dětí bylo vybudováno MNV Lažiště v akci „Z“v letech 1974-1976. Jeho pořizovací hodnota tehdy činila 1 450 000,-Kč.

Tato nová mateřská škola byla slavnostně otevřena 1.10.1976. Tímto dnem převzala veškerou dokumentaci a zařízení dosavadního dětského útulku. Funkci ředitelky zastávala Anežka Janoušková (1976-1978), učitelkou byla p.Etela Maunová. Počet zapsaných dětí v tomto škol. roce bylo 22 dětí.

V letech 1978-1986 funkcí ředitelky byla pověřena Etela Maunová a od r.1986 až do r.2015 funkci zastávala Zdeňka Pecková,po té funkci převzala Čužnová Lenka,učitelka téže mateřské školy.Ta ukončila funkci ředitelky k 31.1.2019 a na základě konkurzního řízení byla zvolena p.Korytarová Jana(učitelka MŠ Šum.Hoštice) Na místě učitelek výchovnou práci vedly od r.1976 až do současnosti E.Maunová, Z.Pecková, L.Průchová, J.Novotná, M.Houdková, J.Beerová, J.Korytarová, M.Sarauerová. Jako školnice zde pracovaly M.Pojslová, M.Hauserová, H.Muchlová, A.Vávrová, L.Hodinová, M.Sarauerová. Jako kuchařky D.Hlavatá, J.Pavelková, M.Mikolášová, M.Poláčková, V.Šanderová.Nyní jako učitelka zde pracuje sl.Tomková Jaroslava,jako školnice Pavelková Pavla.

Na jaře r.1979 bylo otevřeno v budově ZŠ oddělení jeslové třídy, kde pracovala jako zdravotní sestra R.Hašková, školnice A Sýkorová, později M.Kabelíková, J.Stischalová. Postupně se snižujícím počtem dětí bylo jeslové oddělení v r.1990 uzavřeno.

V letech 1986-1990 převzalo nad mateřskou školou patronát Jednotné zemědělské družstvo Lažiště. Od r.1991 jejím zřizovatelem se stal opět Obecní úřad v Lažišti.

Mateřská škola sídlí v přízemní budově.Po několika střešních opravách, kdy byla střecha rovná, došlo v r.1995 k celkové rekonstrukci střechy. Byl tak zažehnán dlouhodobý problém, kdy děti ve třídách procházely mezi vědry s vodou.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na