OBEC LAŽIŠTĚ
Lažiště

CzechPoint

Obec Lažiště je od 01.01.2008 zapojena do projektu Czech POINT.

CzechPOINT je vládním projektem. Jeho cílem je poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Podle aktuální legislativy lze prostřednictvím výdejových míst získat na počkání tyto ověřené výpisy z:

 • Obchodního rejstříku (OR)
 • Živnostenského rejstříku (ŽR)
 • Katastru nemovitostí (KN)
 • Rejstříku trestů (RT)
 • Centrálního registru řidičů (CRŘ) - výpis bodového hodnocení řidiče
 • Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Insolvenčního rejstříku (IR)
 • Výpisy ze základních registrů

Prostřednictvím CzechPOINTu lze rovněž učinit podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změn údajů týkajících se ohlášení živnosti).

Provozovatelé autovrakovišť, resp. tzv. "kontaktní osoby", zde mohou získat autorizaci pro přístup do MA ISOH ("Modul autovraky Informační systém odpadového hospodářství"). Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Základní úlohou IR je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím IR jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřené výpisy.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Co je zapotřebí:

Pro výpis z OR, z ŽR, nebo z ISVZ je třeba znát IČO, pro výpis z KN je nutné znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví, pro výpis z IR je třeba znát IČO hledané organizace nebo osobní údaje hledané konkrétní osoby

Pro výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Pro výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz.

O výpis z RT a z CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Vzor plné moci pro RT je k dispozici ke stažení zde nebo v bodu 11. Vzor plné moci pro výpis z CRŘ je k dispozici ke stažení zde nebo v bodu 11.

Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě), případně živnostenské oprávnění (dtto). Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc. Vzor plné moci pro MA ISOH je k dispozici ke stažení zde.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ověřené výpisy jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti.

Na které instituci životní situaci řešit

 • všechny městské a obecní úřady
 • Notáři
 • Česká pošta
 • Obecní úřad Lažiště

Úřední hodiny:

PO: 13:30-15:30 hod.

ST: 13:00-18:00 hod.

ÚT, ČT, Pá: po telefonické dohodě na mob. 606 611 912

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Pro výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz.
Při podání žádosti o výpis z RT nebo z CRŘ na základě úředně ověřené plné moci prokazuje zmocněnec svoji totožnost stejným způsobem. Vzor plné moci pro RT je k dispozici ke stažení v bodu 11. Vzor plné moci pro výpis z CRŘ je k dispozici ke stažení v bodu 11.

Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě), případně živnostenské oprávnění (dtto). Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc. Vzor plné moci pro MA ISOH je k dispozici ke stažení v bodu 11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici.

Pro veřejné evidence (Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, Rejstřík živnostenského podnikání a Seznam kvalifikovaných dodavatelů se formuláře nepoužívají.

V případě žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů je nutné předložit písemnou žádost - formulář žádosti je však k dispozici přímo na pracovištích CzechPOINT, je elektronicky vyplněn úředníkem, vytisknut a předložen žadateli k podpisu.

V případech podání žádosti o výpis z RT nebo z CRŘ prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci:

 • Vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů (formát *.doc)
 • Vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů (formát *.pdf)
 • Vzor plné moci pro výpis bodového hodnocení řidiče (formát *.rtf)

Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc

 • Vzor plné moci pro MA ISOH (formát *.pdf)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku, 50 Kč za vydání výpisu z Rejstříku trestů nebo za vydání výpisu bodového hodnocení osoby (+ 50 Kč za případnou další i započatou stránku).

50 Kč za podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání + další správní poplatek dle položky 24 písmena a - h) zákona o správních poplatcích. Správní poplatky se platí v hotovosti v pokladně OÚ.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 361//2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.11.2012

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kontakty

Obec Lažiště
Lažiště 24
384 32 Lažiště
IČ: 00250520
DIČ: CZ00250520
ID datové schránky: 8j7b7p4

Jan Pěsta - starosta
606 611 912
starosta@laziste.cz

Karel Vávra - místostarosta
728 866 505
mistostarosta@laziste.cz

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na